Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PROGRAM REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA


  Gmina Wierzbica przystąpiła do realizacji projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy"
  nr 101/PR.POPT/2016 w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju p.n. "Przygotowanie programów rewitalizacji",
  który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 • 27.06.2017 r.
  Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica na lata 2017 - 2023. Pobierz dokument

 • 09.06.2017 r.
  30 maja 2017 roku Rada Gminy Wierzbica uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica na lata 2017-2023.
  Dokument dostępny poniżej oraz w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 • 28.04.2017 r.
  28 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się konferencję podsumowującą, podczas której omówiony został proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wierzbica i przedstawione zostały możliwości realizacji dokumentu.
  Na konferencję przybyły osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Wierzbica - mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz przedsiębiorcy.Więcej ...

 • 24.04.2017 r.
  Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której omówiony zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wierzbica i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.
  Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica.
  Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Wierzbica: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

 • 03.04.2017 r.

  OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WIERZBICA NA LATA 2017-2023


  Wójt Gminy Wierzbica przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 25 kwietnia 2017 roku.
  Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, pok. 17 w okresie od 03.04.2017 r. do 25.04.2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.ugwierzbica.pl
  Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej www.ugwierzbica.pl

  - przy pomocy poczty elektronicznej na adres: ugwierzbica@wp.pl - w tytule maila prosi się o wpisanie "Konsultacje społeczne LPR",
  - przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica z dopiskiem "Konsultacje społeczne LPR".

  Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych
  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2017 - 2023
  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Wierzbica na lata 2017 - 2023
  Formularz zgłaszania uwag - LPR
  Formularz zgłaszania uwag - POS

 • 02.03.2017 r.
  Gmina Wierzbica jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
  Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Wierzbica w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: sołectwo Wierzbica Osiedle oraz sołectwo Ochoża.

  W załączeniu KARTA PROJEKTU do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców.
  ZAŁĄCZNIK DO KARTY zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

  Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

  Termin składania wypełnionych kart: 9 marzec 2017 r. w Urzędzie Gminy Wierzbica (sekretariat)
  Szczegóły pod nr tel. (82) 569 32 66, (82) 569 32 03

 • 28.02.2017 r.
  W dniu 28 lutego w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Wierzbica, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
  Na spotkanie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.Więcej ...

 • 23.02.2017 r.
  Wójt Gminy Wierzbica serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica na lata 2017-2023.
  Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Wierzbica.
  Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.
  Agenda spotkania

 • 22.02.2017 r.
  Urząd Gminy Wierzbica zachęca wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z Diagnozą do Lokalnego Programemu Rewitalizacjioraz do zgłaszania swoich uwag.
  Uwagi można zgłaszać na formularzu do dnia 2 marca 2017 roku.   

 • 06.02.2017 r.
  W związku z trwającymi pracami nad dokumentem pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica", prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Wierzbica.

  Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 12 oraz do pobrania z poniższego linku.
  Ankieta dla mieszkańców - rewitalizacja (do wypełnienia na komputerze)
  Ankieta dla mieszkańców - rewitalizacja (do wypełnienia ręcznie)

  Wypełnione ankiety należy składać do pokoju nr 12 Urzędu Gminy Wierzbica
  do dnia 14 lutego 2017 r.

  Zapraszamy również do wypełnienia ankiety przez internet: