Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

KOLEKTORY SŁONECZNE - CZYSTE ŚRODOWISKO
W GMINIE WIERZBICA  Informuje się, że wniosek Gminy Wierzbica "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii otrzymał dofinansowanie i została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 4.198.119,60 PLN.
  Gmina pozyskała 3.227.875,00 PLN dofinansowania kosztów kwalifikowanych na realizacje projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

  W ramach projektu zostały zaprojektowane 328 instalacje solarne na indywidualnych budynkach mieszkalnych położonych w miejscowościach na terenie gminy.

  Ponadto projekt przewiduje utworzenie portalu internetowego, który będzie obrazował funkcjonalność poszczególnych instalacji oraz promował odnawialne źródła energii.

  Planowany termin rzeczowego zakończenia operacji przewiduje się na 31 sierpnia 2018 r.  W ramach projektu utworzony został portal internetowy, który obrazuje funkcjonalnooeć poszczególnych instalacji oraz promuje odnawialne źródła energii.

  Portal dostepny jest pod adresem http://kolektory.ugwierzbica.pl/

  Dodatkowo zostały opracowane i wydrukowane ulotki informacyjne dotyczące przedmiotowego projektu, w której znajdują się najważniejsze informacje o inwestycji. Ulotka dostępna jest w budynku Urzędu Gminy.  Serwisem kolektorów słonecznych zainstalowanych w ramach projektu:
  "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" zajmuje się:
  POLEKO Polska Ekologia
  ul. Piaskowa 7
  47-400 Racibórz


  Awarie można zgłaszać poprzez formularz:
  Nowy formularz zgłaszania usterek

  http://kolektory.ugwierzbica.pl/zglos-awarie/

SimpleViewer Gallery
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash