Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 16.05.2016 r.

  NOWE DACHY - Nabór uzupełniający wniosków
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...", zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.
  Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych dostępnym na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce "do pobrania".


  Do wniosku należy dołączyć:

  1) zgłoszenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  2) kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiąca załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
  3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14, tel. 82 569 32 24.

 • 12.05.2016 r.

  Uprzejmie informujemy, że pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie realizowana jest przez:


  1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/Chełm, Pl. Niepodległości 1 - Gmach, parter skrzydło E, pokój 80 Tel.: 82 564 32 34
  2. Lubelska Izba Rolnicza, ul. Graniczna 35, tel. 82 560 31 44

 • 18.04.2016 r.
 • 14.04.2016 r.
 • 05.04.2016 r.

  OGŁOSZENIE

  Informuje się mieszkańców Gminy Wierzbica, iż będzie udzielana pomoc w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy pok. 5 w niżej wymienionych terminach w godzinach od 10:00 do 12:00.


  01.04.2016 r. - piątek
  06.04.2016 r. - środa
  07.04.2016 r. - czwartek
  12.04.2016 r. - wtorek
  14.04.2016 r. - czwartek
  19.04.2016 r. - wtorek
  21.04.2016 r. - czwartek
  27.04.2016 r. - środa
  29.04.2016 r. - piątek
  04.05.2016 r. - środa
  06.05.2016 r. - piątek
  09.05.2016 r. - poniedziałek
  12.05.2016 r. - czwartek


 • 22.03.2016 r.
 • 22.03.2016 r.

  Nabór wniosków - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.


  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniach 18 - 29 kwietnia 2016 r. jest prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" na 2016 r. W ramach projektu można się ubiegać o bezpłatny (w przypadku osób fizycznych) demontaż i utylizację azbestu oraz odbiór zdjętego już eternitu zdeponowanego na działce.
  Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica oraz na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl/.
  Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Wierzbica w pokoju nr 14.

 • 18.03.2016 r.


  ZAPROSZENIE
  Serdecznie zapraszamy osoby, które złożyły ankietą na instalację paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie, na spotkanie informacyjne do tutejszego urzędu w dniu 4 kwietnia 2016 r. godz. 18:00.
  Celem zebrania będzie omówienie zasad dofinansowania oraz możliwości technicznych ich montażu.
  Spotkanie odbędzie się w świetlicy urzędu gminy.

 • 17.03.2016 r.
  17 marca 2016 roku na sali sportowej Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się XII Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom".
  W turnieju wzięły udział drużyny z powiatu chełmskiego, łęczyńskiego.
  Zmagania sportowe przebiegały w kategorii wiekowej: chłopcy urodzeni w 2004 i młodsi. Więcej ...

 • 17.03.2016 r.
  Filia Biblioteczna w Ochoży, tak jak pozostałe ośrodki kultury z gminy Wierzbica, zorganizowała cykl zajęć dla najmłodszych pn. Ferie z Biblioteką. Mali czytelnicy mieli możliwość wysłuchania wybranych przez siebie baśni Braci Grimm, bajek, wierszyków, na podstawie których, stworzyli za pomocą kredek i farb ilustracje do przeczytanych utworów. Więcej...

 • 14.03.2016 r.
  Dnia 13 marca w Wiejskim Domu Kultury w Busównie w Gminie Wierzbica odbył się Gminny Kiermasz Wielkanocny. Stroiki, pisanki, palmy, serwetki i inne świąteczne akcesoria oferowali wystawcy z terenu gminy Wierzbica oraz z Cycowa. Oprócz tego zaopatrzyć się można było w pyszne ciasta: mazurki, serniki, babeczki, itp. Więcej ...

 • 10.03.2016 r.
  W dniu 10 marca 2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyły się eliminacje gminne do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie w eliminacjach wzięło udział 204 uczniów z 3 szkół z terenu gminy Wierzbica - grupa I - 126 uczniów, grupa II - 78 uczniów. Więcej ...

 • 07.03.2016 r.

  Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy na temat programu "500+"

  Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program "Rodzina 500 +", w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
  W Gminie Wierzbica obsługę wymienionego wyżej Programu będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Wnioski będzie można składać w OPS w Wierzbicy od momentu startu Programu - od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
  Informacje na temat programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy osobiście lub pod nr. tel. (82) 569 36 35 w godz. od 7:30 do 15:30.
  OPS w Wierzbicy raz jeszcze pragnie podkreślić, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. osoby uprawnione dostaną wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. Pozwoli to uniknąć kolejek w OPS i zapewni płynność wypłat świadczenia wychowawczego.

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

 • 07.03.2016 r.

  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, Wiejski Dom Kultury w Busównie zaprasza na:
  GMINNY KIERMASZ WIELKANOCNY 13 MARCA 2016 ROKU w Wiejskim Domu Kultury w Busównie w godzinach od 12:00 - 16:00  Do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia na Gminny Kiermasz Wielkanocny

 • 27.02.2016 r.
  Zajęcia plastyczne, kulinarne, zabawy sportowe i integracyjne zaoferowała Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży z Wierzbicy i okolicznych wsi. Program "Ferii zimowych z biblioteką" przyciągnął sporą grupkę zainteresowanych. Zajęcia odbywały się od 22 do 26 lutego, a ich zwieńczeniem była wycieczka do AQUA PARKU w Lublinie.

 • 22.02.2016 r.

  Informacja dla mieszkańców Gminy Wierzbica Urząd Gminy Wierzbica informuje mieszkańców gminy, o możliwości skorzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcji p.n. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" , prowadzonej w dniach 22-27 lutego 2016 r. We wskazanym wyżej okresie osoby te będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli środowisk prawniczych.
  Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00, a w sobotę w godz. 10:00-13:00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 5.


  Wójt Gminy Wierzbica
  Andrzej Chrząstowski

 • 19.02.2016 r.
  W czwartek 18 lutego 2016 roku Gminę Wierzbica odwiedzili przedstawiciele władz lokalnych, powiatowych, placówek oświatowych z Rejonu Kowelskiego z Ukrainy m.in. Pani Antonina Komisaruk - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Ukraina-Polska-Niemcy z siedzibą w Kowlu. Przybyłych gości przywitał na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, który scharakteryzował system funkcjonowania samorządu, placówek oświatowych, kulturalnych i ośrodka pomocy społecznej. Podczas wizyty padały liczne pytania ze strony gości oraz porównania i wymiana doświadczeń. Więcej ...
 • 15.02.2016 r.

  Wójt Gminy Wierzbica
  Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)
  o g ł a s z a
  że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r., wybrano następujących oferentów:

  1) Gminny Klub Sportowy "Ogniwo" Wierzbica z siedzibą w m. Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - na realizację Zadania Nr 1.

  Zadanie Nr 1
  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych a hali sportowej i na boiskach.
  b) Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego.

  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 45 000,00 zł.

  2) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "SUPLES" Wierzbica z siedzibą Wierzbica-Osiedle, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica - na realizację Zadania Nr 2.

  Zadanie Nr 2
  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 5 000,00 zł.
  Ogłoszenie o wynikach

 • 03.02.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że został ustalony nowy termin wykonania prac eksploatacyjnych, w linii średniego napięcia Macoszyn-Aleksandrówka. Prace odbędą się w dniach 12-19.02 br. W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie Gminy Wierzbica. Wykonanie prac jest zależne od warunków atmosferycznych oraz terenowych. Aktualne i szczegółowe informacje są umieszczane na stronie internetowej PGE Dystrybucja SA pod adresem:

  www.pgedystrybucja.pl

  .
 • 01.02.2016 r.

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica
  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica.
  Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica. Dokumentem wiążącym będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Wierzbica, a właścicielem nieruchomości. Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia finansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej, dla przedmiotowego zamierzenia.
  Informacje dotyczące terminów realizacji i wysokości udziału finansowego zostaną określone w w/w umowie.
  Ewentualne współfinansowanie inwestycji i możliwość wzięcia udziału w projekcie będzie dotyczyć jedynie działek/gospodarstw niemających możliwości przyłączenia się do istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej
  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu budowy to 3.000 zł
  Termin składania ankiet : do dnia 20.02.2016 r.


  Ankieta do pobrania

 • 29.01.2016 r.

  Nowy Program - Czysta Energia w Gminie Wierzbica  Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica

  Zapraszam do złożenia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie instalacji urządzeń przygotowujących ciepłą wodę użytkową lub energię elektryczną na który będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku , Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, wdrożymy pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych .
  Ankieta jest do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl oraz w Urzędzie Gminy Wierzbica pokój nr 14.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety oraz dostarczenie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2016 r. do tutejszego urzędu pokój nr 14.

  Projekt będzie wykluczał i nie będzie obejmował dofinansowaniem budynków , w których jest prowadzona działalność gospodarcza .

  Zestawy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych nie będą montowane na dachu , gdzie rodzajem pokrycia jest eternit lub inne wyroby azbestowe .

  Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu instalacji :

  - dla kolektorów słonecznych 2.500 ÷ 3.000 zł ,
  - dla paneli fotowoltaicznych 5.000 ÷ 6.000 zł.

  Do pobrania: Ankieta

  Andrzej Chrząstowski
  Wójt Gminy Wierzbica

 • 29.01.2016 r.


  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Informuje, że zaplanowane prace eksploatacyjne w linii średniego napięcia w dniach 01 - 12 lutego 2016 roku zostały odwołane ze względu na nieodpowiednie warunki terenowe.

 • 29.01.2016 r.
  Wójt Gminy Wierzbica podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2016/2017.
  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U.2015r. poz. 2156 ze zm.;)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
  3. Uchwała Nr IV - 18 /2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 04.02.2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica;
  4. Zarządzenie nr 4 /2016 Wójta Gminy Wierzbica z 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych prze Gminę Wierzbica .

 • 22.01.2016 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA

  Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XI-48/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 r.

  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2016 ROKU

  I. Rodzaj zadania : Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :
  Zadanie nr 1 a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach. b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego . Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5.000 zł.
  II. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Wierzbica, bądź dla mieszkańców gminy Wierzbica.
  3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  4. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
  Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
  III. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu będą realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.
  2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
  3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
  IV. Termin składania ofert :
  1. Oferty na realizację zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, pok. nr 16, 22-150 Wierzbica, lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Termin składania ofert: do dnia15 lutego 2016 r. do godz. 11°° w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 1" lub "Konkurs ofert 2016 Zadanie nr 2" (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 12°°.
  V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  - możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,
  - planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  - analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne, biorąc pod uwagę ich rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  Wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z wydaniem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  VI. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
  - w 2015 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
  a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
  b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 45.000 zł.
  Zadanie nr 2 Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 5.000 zł.
  VII. Wyniki konkursu: Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wierzbica a Wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela w Urzędzie Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Winiarski, pok. nr 4, tel. (082) 569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.

  Wierzbica, dnia 22 stycznia 2016 r.

  Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy w 2016 roku
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 • 08.01.2016 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2016. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<< • Archiwum aktualności