Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 27.11.2017 r.
  Protokół sporządzony na okoliczność prowadzonych konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r." Pobierz protokół

 • 31.10.2017 r.

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
  środka trwałego


  Gmina Wierzbica, z siedzibą w Wierzbicy - Osiedle, ul. Włodawska 1, 22 - 150 Wierzbica posiada na sprzedaż niżej wymieniony środek trwały:
  Autobus marki: Autosan S.A.; typ H9.21 12,5 t; nr rejestracyjny - CMC 5457,
  rok produkcji 1989


  Cena minimalna określona została na podstawie operatu szacunkowego: 7.000,00 zł.

  Oferty cenowe nie niższe niż kwota 7.000,00 zł należy składać na załączniku do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku do godziny 12:00.
  Sprzęt przeznaczony do sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT.

  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na placu dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego w m. Wierzbica-Osiedle przy ul. Lubelskiej, do dnia 10 listopada 2017 roku w godzinach 7:30 - 15:30 .

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i po zapłaceniu ceny nabycia.

  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

  Dodatkowych informacji o ruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 12, lub tel. 82 569 32 66 wew. 32, w godz. 7:30 - 15:30.

 • 31.10.2017 r.
  Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r.

 • 27.10.2017 r.
  Protokół sporządzony na okoliczność prowadzonych konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r." Pobierz protokół

 • 20.10.2017 r.
  18 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica spotkały się osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej.
  Spotkanie "Fundusze europejskie na założenie działalności gospodarczej - dotacje zwrotne i bezzwrotne" prowadziła przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie Pani Jolanta Kosowska. Więcej ...
 • 20.10.2017 r.
  Dzień Seniora obchodzili członkowie wierzbickiego koła Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na spotkanie, które odbyło się 18 października przybyło około 60 osób.
  Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy Beata Sienkiewicz. Więcej ...

 • 18.10.2017 r.
  W czwartek 12 października 2017 roku, w ramach wizyt studyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug tutejszy urząd odwiedziła delegacja z Białorusi.
  Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski.
  Więcej ...

 • 09.10.2017 r.
  We wrześniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy stała się właścicielem trzech nowych zestawów komputerowych oraz oprogramowania do nich. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji pozyskanej w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".
  Program jest finansowany ze środków Instytutu Książki. Umowa na realizację zadania został podpisana 26 czerwca br.
  Całkowity koszt działania zamknął się w kwocie 14 398,00 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 12 238,30 zł.


 • 02.10.2017 r.

  OGŁOSZENIE


  Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica - Osiedle, ul. Włodawska 1, 22 - 150 Wierzbica ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

  1. Autobus marki: Autosan S.A.; typ H9.21 12,5 t; nr rejestracyjny - CMC 5457, rok produkcji 1989
  Cena wywoławcza 7.000,00 zł.


  Sprzęt przeznaczony do sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT.
  Przetarg odbędzie się 16 października 2017 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica.
  Przedmiot aukcji można obejrzeć na placu dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego w m. Wierzbica-Osiedle przy ul. Lubelskiej, do dnia aukcji w godzinach 7:30 - 15:30 .
  Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100 ).
  Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Wierzbica najpóźniej do godz. 9:00 w dniu aukcji, lub na konto Gminy Wierzbica, we Wschodnim Banku Spółdzielczym Chełm o/Wierzbica nr konta: 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002 z dopiskiem "zakup autobusu".
  Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony koszt sporządzenia wyceny w kwocie 603,50 zł. (słownie: sześćset trzy złote 50/100).
  Wadium wpłacone przez nabywcę wyłonionego w drodze aukcji, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  - żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  - uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  Terminem zawarcia umowy sprzedaży jest dzień aukcji.
  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
  Dodatkowych informacji o ruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 12, lub tel.569 32 66 wew. 32, w godz. 7:30 - 15:30.

 • 25.09.2017 r.
  23 września 2017 na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Wierzbica. W rozgrywkach brały udział 3 drużyny reprezentowane przez Komendę Miejską Policji w Chełmie, Placówkę Straży Granicznej w Dorohusku, Jednostkę Wojskową 1230 w Chełmie.Więcej ...

 • 22.09.2017 r.
  W Gminie Wierzbica dnia 20 września 2017 roku miał miejsce niezwykły jubileusz, bowiem swoje 102 urodziny świętowała mieszkanka Wierzbicy-Osiedle Pani Wiktoria Wojtyszko. Więcej ...

 • 22.09.2017 r.




 • 19.09.2017 r.
  8 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej w Gminie Wierzbica. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy, przedstawiciele takich gminnych instytucji jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna oraz liderzy społeczni. Więcej ...

 • 12.09.2017 r.
  9 września 2017 r. odbył się "Dzień Sportu na Orliku" wydarzenie sportowo-rekreacyjne, które rozpoczęło się w sobotę punktualnie o godz. 11:00 na 380 orlikach w całej Polsce, impreza odbyła się również na Orliku przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy. Wiecej ...

 • 06.09.2017 r.
  W pierwszą niedzielę września za plony podziękowali rolnicy z Gminy Wierzbica. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą dziękczynną odprawioną przez ks. Krzysztofa Proskurę, proboszcza wierzbickiej parafii. Wierni pomimo deszczu modlili się dziękując za tegoroczne zbiory.
  Zgodnie z ceremoniałem dożynkowym starostowie Aneta Winiarska i Radosław Bakaj przekazali na ręce gospodarza Gminy Wierzbica Wójta Andrzeja Chrząstowskiego chleb upieczony z tegorocznej mąki. Tego dnia zostały także poświęcone wieńce dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli sołectw z Gminy Wierzbica oraz chleb, którym podzielili się przedstawiciele samorządu ze zgromadzonymi na uroczystościach. W części oficjalnej imprezy Wójt Gminy Wierzbica powitał wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy. Wśród przybyłych na uroczystości byli m. in.: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, przedstawiciele władz samorządowych z sąsiednich gmin, służb mundurowych i instytucji. Fotorelacja z dożynek ...



 • 25.08.2017 r.


 • 25.08.2017 r.


 • 09.08.2017 r.
  W dniu 6 sierpnia 2017 roku delegacja z Gminy Wierzbica uczestniczyła w poetyckim święcie "Lisowaja pisnja" na cześć poetki Łesi Ukrainki, organizowanym w miejscowości Skulin na Ukrainie.
  Wizyta na Ukrainie była jednocześnie okazją do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kołodjażne (rejon kowelski, obwód wołyński na Ukrainie) reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Vitalyj Kashyk, a Gminą Wierzbica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chrząstowskiego.Więcej...

 • 08.08.2017 r.
  XVI Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody", który odbył się w pierwszą niedzielę sierpnia jest prawdziwym świętem twórców ludowych i rękodzielników. Podtrzymuje on tradycje ginących już zawodów: kowalstwa, garncarstwa, bednarstwa, wikliniarstwa i tkactwa. Skupia się na kultywowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez organizację takich konkursów jak: garncarski, na najlepszą potrawę lokalną oraz na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonywania dawnego zawodu.

  Więcej ...

 • 02.08.2017 r.
  30 lipca 2017 roku odbyły się już po raz osiemnasty Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych, tym razem zmagania odbyły się na obiektach sportowych w Krasnobrodzie.
  Do Krasnobrodu przybyło 39 gmin oraz 16 powiatów z terenu województwa lubelskiego, aby uczestniczyć w tej wspaniałej rekreacyjno-sportowej imprezie organizowanej przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. Honorowy patronat nad XVIII Wojewódzkimi Igrzyskami Rekreacyjno-Sportowymi LZS objął marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski. W organizację włączyli się m.in. burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i starosta zamojski Henryk Matej.
  Dla uczestników przewidziano wiele konkurencji, zarówno indywidualnych, jak też drużynowych.
  W sportowych zmaganiach nie mogło zabraknąć reprezentacji Gminy Wierzbica, która uczestniczy w igrzyskach od samego początku zajmując czołowe lokaty.
  Więcej ...

 • 26.07.2017 r.
  Gmina Wierzbica uczestnicząc w wieloletnim Programie rządowym pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841".
  Więcej ...

 • Archiwum aktualności