Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 24.09.2015 r.


  Oferta pracy - strona Agencji pracy ATERIMA

 • 22.09.2015 r.
  W dniu 21.09.2015 r. swoje 100 urodziny obchodziła Pani Wiktoria Wojtyszko mieszkanka miejscowości Wierzbica-Osiedle.
  W tym jakże uroczystym dniu dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia.
  Więcej ...

 • 22.09.2015 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 30 września 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 r. na terenie gminy Wierzbica.
  6. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.
  7. Dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie na kadencję 2016-2019.
  8. Podjęcie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  10. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2015-2020 w zakresie wieloletniego planu inwestycyjnego.
  11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki

 • 01.09.2015 r.
  Wierni tradycji rolnicy z Gminy Wierzbica podziękowali za tegoroczne plony podczas Dożynek, które odbyły się 30 sierpnia na terenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Wierzbicy-Osiedle. Więcej...

 • 26.08.2015 r.
  Jak należy zachowywać się w parku narodowym, jakie mamy typy lasów, czy istnieją rośliny mięsożerne, jak należy postąpić, gdy spotkamy żółwia na szosie oraz wiele innych ciekawostek z dziedziny przyrody i ekologii dowiedziały się dzieci i młodzież z terenu gminy Wierzbica uczestnicząc w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. Więcej...

 • 25.08.2015 r.
  22 sierpnia 2015 roku na obiektach szkolnych przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się już VII Turniej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Wierzbica. Udział w turnieju potwierdziło 6 formacji mundurowych, w dniu turnieju zgłosiły się 4 drużyny: Placówka Straży Granicznej w Dorohusku, Jednostka Wojskowa 1230 w Chełmie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Nadleśnictwo Chełm. Więcej ...

 • 25.08.2015 r.
  21 sierpnia b.r. w miejscowości Syczyn o godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn zmodernizowanej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zaproszonych gości oraz mieszkańców przywitali Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz Sołtys sołectwa Syczyn Alicja Struszewska. Więcej ...

 • 24.08.2015 r.
  W związku z potwierdzeniem suszy na terenie gminy Wierzbica przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uprzejmie informuję, że w tutejszym Urzędzie Gminy przyjmowane są oświadczenia o poniesionych stratach w gospodarstwie.
  Wraz z oświadczeniem należy złożyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2015.
  Oświadczenia należy złożyć do dnia 11 września 2015 r.

  Załączniki do pobrania:
  Oświadczenie rolnika
  Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach
  Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich


 • 21.08.2015 r.
  Wakacje to długo wyczekiwany okres odpoczynku od nauki i szkolnych obowiązków, a także czas leniuchowania. Jednak "Wakacje z biblioteką" w Filii Bibliotecznej w Ochoży pokazały, iż nawet w okresie wakacji można być aktywnym i " głodnym wiedzy" o otaczającym nas świecie.Więcej...

 • 19.08.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na dożynki gminne, które odbędą się
  30 sierpnia 2015 r. (niedziela) na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. • 19.08.2015 r.

  Obwieszczenie


  Informuję, że na dzień 28 sierpnia 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2014 rok.
  6. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 2015-2020.
  7. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wierzbica na lata 2015-2017
  8. Wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2015 r.
  9. Przyjęcie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica .
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
  12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zakończenie obrad.  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki • 12.08.2015 r.
  Papieroplastyka, poznawanie nowych technik plastycznych, kalambury, gry i zabawy integracyjne oraz sportowe to program przygotowany przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy dla dzieci i młodzieży na czas Wakacji w bibliotece. Zajęcia odbyły się w terminie od 3 do 7 sierpnia.

 • 12.08.2015 r.
  W związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania na lata 2014-2020 pragnę serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Polesie w dniu 19.08.2015 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. Podczas warsztatów uczestnicy opracują analizę swojego obszaru w oparciu o mocne i słabe strony a także o szanse i zagrożenia oraz propozycje operacji, które należy włączyć w najbliższym okresie naboru wniosków ze środków unijnych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica.

  Harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców z obszaru LGD "Polesie" w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2014 - 2020www.lgdpolesie.pl • 10.08.2015 r.


  Wójt Gminy Wierzbica
  serdecznie zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie
  Świetlicy Wiejskiej w Syczynie,
  zmodernizowanej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Oddanie obiektu do użytku odbędzie się w dniu
  21 sierpnia 2015 r. (piątek)
  o godz. 13:00


 • 07.08.2015 r.


  Ogłoszenie w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej

  W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami, zwracam się o ograniczenie poboru wody oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.
  Proszę wszystkich użytkowników wodociągu o pobór wody tylko dla potrzeb bytowych, wody nie należy używać do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów, oczek wodnych, a także mycia samochodów itp.
  Dziękuje za przestrzeganie w/w wymogów.


  Wójt Gminy Wierzbica
  Andrzej Chrząstowski

 • 28.07.2015 r.
  W niedzielę, 26 lipca na obiektach MOSiR w Parczewie odbyły się XVI Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS 2015. Impreza, której celem jest m.in. popularyzacja sportu, rekreacji i turystyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. Pomimo deszczowej aury, rywalizację stoczyło 46 gmin oraz 19 powiatów, biorąc udział w 23 konkurencjach. Igrzyska odbyły się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Głównym organizatorem imprezy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. W igrzyskach wzięło udział ok. 1,5 tysiąca sportowców reprezentujących gminy i powiaty z całego województwa. Więcej ...

 • 15.07.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie XVI Regionalnego Pleneru Malarsko - Rzeźbiarskiego "Wierzbica- 2015", które odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 14.00 w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Wierzbicy im. Kazimierz Górskiego
  Serdecznie zapraszamy !

 • 30.06.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w dniach 12 - 19 lipca 2015 r. odbędzie się XVI REGIONALNY MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI - WIERZBICA 2015, przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy oraz na obiektach Gminnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego (Amfiteatr).

 • 30.06.2015 r.
  W dniu 28 czerwca 2015 roku na obiektach sportowych w Wierzbicy przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których udział wzięło 15 drużyn , oraz 2 drużyny kobiece z powiatu chełmskiego. Więcej ...


 • 23.06.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica
  Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chełmie
  Komenda Miejska PSP w Chełmie
  serdecznie zapraszają
  na
  VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,
  które odbędą się dnia 28 czerwca 2015 r. o godz. 10.30
  na terenie obiektów sportowych w Wierzbicy.

 • 12.06.2015 r.
  Dnia 11 czerwca miejscowe Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkało się w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy by uczcić Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli m.in. gospodarz Gminy Wierzbica Wójt Andrzej Chrząstowski oraz Kazimierz Mazurek- Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.Więcej ...


 • 12.06.2015 r.
  W baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, trampoliny, gry stolikowe, chusty animacyjne i inne atrakcyjne sprzęty służące do zabaw i gier edukacyjno- ruchowych, zostały doposażone Świetlice Wiejskie działające w Domach Kultury w Wierzbicy, Chylinie i Pniównie.
  Zakup sprzętów był możliwy dzięki pozyskanym dofinansowaniom z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestującą w Obszary Wiejskie w ramach Osi IV LEADER z małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007- 2013. Więcej ...


 • 11.06.2015 r.
  Super Tydzień Chełmski na łamach swojej strony internetowej organizuje plebiscyt na atrakcje turystyczne, wśród których znajduje sie Grodzisko w Busównie.
  Serdecznie i gorącą zapraszamy do udziału w plebiscycie i zagłosowanie na naszą Gminę.


  Na południe od obecnych zabudowań wsi Busówno i na zachód od drogi Busówno - Święcica, wśród podmokłych łąk znajduje się "wyspa", na której dawniej mieściła się cerkiew i zabudowa służby cerkiewnej. W tym właśnie miejscu usytuowane jest wczesnośredniowieczne grodzisko zaliczane do tzw. wielkich grodów, stanowiących centra władzy plemiennej. Pierwsza wzmianka o Busównie pochodziła z 1248 roku, ale historia grodu sięgała znacznie dalej. Biorąc pod uwagę jego ogromną rolę w czasach plemiennych i wczesnopaństwowych zdecydowano o przeprowadzeniu badań archeologicznych. Prowadzone na tym obiekcie wykopaliska okazały się dużą sensacją naukową. Otóż powstanie grodziska można wstępnie datować na X wiek Cały teren grodziska o pow. 7 ha jest otoczony dwoma liniami wałów obronnych. Część centralną grodu tworzył tzw. majdan, gdzie znajdowała się zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Wały wzniesiono w sposób technicznie przemyślany z uwzględnieniem warunków hydrograficznych. Pełniły one funkcję i obronną i chroniącą przed wysoką wodą. Szerokość wałów wynosiła od 5 do 10 m, co przy kilku metrowej wysokości musiało wyglądać imponująco. Ostatnie wyniki badań sugerują, że kolejna rozbudowa grodziska miała miejsce w XI wieku, a następna w XII i XIII.

 • 10.06.2015 r.


  Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy po raz kolejny przystąpiła do Programu "Orange dla bibliotek" inicjowanemu przez Fundację Orange. Współpraca z Fundacją trwa od pięciu lat i przynosi wymierne korzyści w postaci pozyskanych środków na opłacenie usługi Internetu i zakup materiałów edukacyjnych dla dwóch Filii Bibliotecznych: w Wólce Tarnowskiej i Ochoży. Dla czytelników korzystających z usług biblioteki, uczestnictwo filii w programie oznacza bezpłatny dostęp do Internetu i do materiałów edukacyjnych. Ponadto pracownicy Filii prowadzili zajęcia dla chętnych dzieci i młodzieży z zakresu podstaw obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci internetowej, itp.
  Wniosek o dotację, który złożono w marcu b.r. został pozytywnie rozpatrzony. Zgodnie z podpisaną z Fundacją Orange umową biblioteka zobowiązała się, aby pozyskane środki wydatkować na cel: "Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.07.2015 r."

 • 03.06.2015 r.
  3 czerwca 2015 roku na obiektach szkolnych Zespołu Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, odbyły się uroczyste obchody dnia dziecka. Dla wszystkich dzieci przygotowano szereg ciekawych atrakcji, zjeżdzalnie, dmuchańce, konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe, wata cukrowa, słodycze, kiełbaski. Więcej ...

 • 01.06.2015 r.
  29 maja 2015 roku na obiektach integracyjnego centrum kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Wierzbica-Osiedle odbył się XVI Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Gimnazjalnych. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 drużyn z powiatu chełmskiego. Podczas turnieju nie zabrakło również zaproszonych gości: Jan Domarski, Jerzy Kraska - reprezentanci złotej jedenastki Kazimierza Górskiego, Przemysław Tytoń - bramkarz reprezentacji Polski, który cieszył się w dniu dzisiejszym bardzo dużym zainteresowaniem wśród lokalnej młodzieży. Więcej ...

 • 19.05.2015 r.
  Dnia 17 maja w Wierzbicy na boisku przy Zespole Szkół w Wierzbicy odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W rywalizacji udział wzięło łącznie 8 drużyn młodzieżowych oraz 12 drużyn OSP z gmin Wierzbica i Sawin. Więcej ...

 • 18.05.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach jak niżej, na terenie Gminy Wierzbica stanowiących własność uregulowaną w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  Działka nr 609/6 o powierzchni 0,0875 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 21.269,00 zł, wadium - 1.702,00 zł


  Działka nr 609/21 o powierzchni 0,1076 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 26.069,00 zł, wadium - 2.086,00 zł


  Działka nr 609/24 o powierzchni 0,1026 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 24.869,00 zł, wadium - 1.990,00 zł


  Działka nr 609/25 o powierzchni 0,1057 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 25.669,00 zł, wadium - 2.054,00 zł


  Działka nr 609/26 o powierzchni 0,1040 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 25.269,00 zł, wadium - 2.022,00 zł


  Działka nr 609/29 o powierzchni 0,1029 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256/3, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 24.969,00 zł, wadium - 1.998,00 zł


  Działka nr 124/2 o powierzchni 0,0395 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 1.869,00 zł, wadium - 150,00 zł


  Działka nr 25 o powierzchni 0,20 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 7.569,00 zł, wadium - 610,00 zł


  Działka nr 26 o powierzchni 0,20 ha położona w m. Chylin
  KW 38685/2, przeznaczenie w planie - zabudowa zagrodowa,
  cena wywoławcza - 7.569,00 zł, wadium - 610,00 zł  Przetarg odbędzie sięw dniu 19 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 dla działek: 609/6, 609/21, 609/24, 609/25, 609/26, 609/29,
  dla działek: nr 124/2, 25, 26 o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1

  Pełna treść ogłoszenia grunty Wierzbica-Osiedle


  Pełna treść ogłoszenia grunty Chylin


 • 13.04.2015 r.


 • 13.04.2015 r.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica
  W związku z otrzymaniem dotacji na utylizację składowanego eternitu na posesjach z terenu gminy Wierzbica prosimy wszystkie osoby zainteresowane jego odbiorem z posesji o zgłoszenie ilości azbestu do dnia 30.04.2015 r. do urzędu gminy w Wierzbicy pok. Nr 14 lub do sołtysa.
  Przewidywany odbiór nastąpi w miesiącach czerwiec - wrzesień 2015 r.

 • 01.04.2015 r.
  Uczniowie mają szansę na mandat poselski Sejmu Dzieci i Młodzieży.
  Kancelaria Sejmu i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizują , jak co roku projekt Sejm Dzieci i Młodzieży.
  Aby się zakwalifikować się do XXI Sesji programu młodzież musi wykonać zadanie rekrutacyjne na temat "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież".
  Uczniowie Zespołu Szkół im. K. Górskiego - Paulina Dębicka i Edyta Połajdowicz oraz Bartłomiej Samborski i Bartłomiej Skuza biorą czynny udział w konkursie. Aby wykonać zadanie uczestnicy musieli przeprowadzić jedno z wybranych badań. Dziewczyny realizowały 21 marca w Wiejskim Domu Kultury w Olchowcu POCZTÓWKĘ DO PRZESZŁOŚCI, natomiast chłopcy SPACER BADAWCZY na terenie Wierzbicy. Zadanie ma na celu sformułowanie wniosków, które w miarę możliwości będą realizowane, przy wydatnym wsparciu lokalnej społeczności i Urzędu Gminy Wierzbica. więcej ...

 • 31.03.2015 r.

 • 31.03.2015 r.Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem biuletynu "Nasza Wierzbica"

 • 27.03.2015 r.
  26 marca 2015 roku Przed Stadionem Narodowym w Warszawie odsłonięto pomnik najwybitniejszego polskiego trenera Kazimierza Górskiego. Inicjatorem budowy pomnika była powołana w 2011 roku Fundacja Kazimierza Górskiego. Oprócz pomnika odsłonięta została także tablica, na której znajdą się informacje biograficzne i opis najważniejszych osiągnięć trenera oraz wybrany przez kibiców cytat: "Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe". Więcej...


 • 25.03.2015 r.W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, poniżej prezentujemy elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

 • 19.03.2015 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 31 marca 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 9:00.


  Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
  7. Wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowe.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  9. Przyjęcie harmonogramu remontu dróg gminnych na 2015 rok.
  10. Informacja o stanie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wierzbica.
  11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki

 • 18.03.2015 r.
  Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie na najpopularniejszy projekt w ramach PROW 2007-2013. Organizator konkursu fotograficznego "PROW wokół nas" - edycja 2015: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Koordynacji Projektów Europejskich z siedzibą w Lublinie


 • 16.03.2015 r.
  Gmina Wierzbica jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to nowa strategia zarządzania energią, emisją CO2, oraz definiująca kierunki działań zmierzających ku gospodarce pro-środowiskowej. Serdecznie Zapraszamy wszystkich mieszkańców, gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety, która to pozwoli określić Państwa potrzeby inwestycyjne oraz wesprzeć je dofinansowaniem z środków UE.
  Więcej informacji na stronie: www.pgn.ugwierzbica.pl

 • 16.03.2015 r.

  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy, Wiejski Dom Kultury w Wierzbicy zaprasza na:
  PIERWSZY GMINNY KIERAMASZ WIELKANOCNY, który odbędzie się w dniu
  22 marca 2015 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy
  w godzinach od 13:00 - 17:00

  Ogłoszenie o kiermaszu wielkanocnym
  Regulamin kiermaszu wielkanocnego
  Karta zgłoszeniowa • 06.03.2015 r.
  Informacja o wyborze ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego na rok 2015 • 02.03.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuję, że w dniu 2.03.2015 r. o godz. 16:00 zostanie rozpoczęta procedura aktualizacyjna Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica.
  BIP będzie niedostępny do czasu zakończenia całej procedury, która może potrwać do późnych godzin wieczornych.
  Za utrudnienia przepraszamy • 12.02.2015 r.

  WÓJT GMINY WIERZBICA

  OGŁASZA

  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2015 ROKU

  I. Rodzaj zadania:

  Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wierzbica pod nazwą :

  Zadanie nr 1

  a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach.
  b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla okręgowego .
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 45.000 zł.

  Zadanie nr 2


  Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży w sportach walki.
  Na realizację zadania przewidziana jest kwota 5 .000 zł.  Wzór oferty na realizację zadania publicznego

 • 29.01.2015 r.

  Obwieszczenie

  Informuję, że na dzień 4 lutego 2015 roku zwołana została sesja Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.
  Początek obrad godzina 8:30.


  1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
  4.Interpelacje i zapytania radnych.
  5.Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r.
  6.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
  7.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Wierzbica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie w okresie programowym 2014-2020.
  9. Określenie kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
  10. Przyjęcie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica".
  11. Przyjęcie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji na 2015 rok.
  10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Krzysztof Wojewódzki


 • 23.01.2015 r.
  Serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności złożyli sobie członkowie miejscowego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów podczas Spotkania Opłatkowego. Uroczystość odbyła się dnia 20 stycznia w świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica.Więcej ...

 • 23.01.2015 r.
  Kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły spotkaniom opłatkowym organizowanym w Wiejskich Domach Kultury w Chylinie, Pniównie, Wierzbicy, Olchowcu i Busównie. Spotkania opłatkowe stały się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W uroczystościach, oprócz mieszkańców sołectw brali udział: gospodarz Gminy Wierzbica Wójt Andrzej Chrząstowski, radni gminni, sołtysi oraz księża reprezentujący okoliczne parafie. Więcej ...

 • 20.01.2015 r.
  Informujemy, że w zakładce "Nowy system gospodarki odpadami" dostępne są aktualne terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2015 roku

 • 20.01.2015 r.
  Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.01.2015 r. dostepne są terminy zebrań sołeckich w 2015 roku

  HARMONOGRAM
  zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Wierzbica

  Lp.SołectwoOsoba wyznaczona na przewodniczącego zebraniaMiejsce zebraniaDzień i godzina zebrania

  1.

  Busówno

  Zbigniew Korniak

  Centrum Rozwoju i Promocji Lokalnych Produktów i Usług w Busównie

  08.02.2015 r.
  g. 14:00

  2.

  Bakus Wanda

  Bożena Buch

  Mieszkanie sołtysa

  31.01.2015 r.
  g. 13:00

  3.

  Chylin

  Krystyna Jakimiuk

  Wiejski Dom Kultury

  05.02.2015 r.
  g. 14:00

  4.

  Chylin Wielki

  Jadwiga Pawlos

  Wiejski Dom Kultury

  30.01.2015 r.
  g. 11:00

  5.

  Helenów

  Krzysztof Szeliga

  Mieszkanie sołtysa

  03.02.2015 r.
  g. 11:00

  6.

  Kamienna Góra

  Ewa Bożek

  Świetlica OSP w Pniównie

  07.02.2015 r.
  g. 13:00

  7.

  Kozia Góra

  Dorota Ogonowska

  Świetlica OSP

  06.02.2015 r.
  g. 14:00

  8.

  Karczunek

  Grażyna Prokop

  Mieszkanie sołtysa

  10.02.2015 r.
  g. 16:00

  9.

  Ochoża

  Andrzej Palik

  Lokal byłej szkoły

  04.02.2015 r.
  g. 15:00

  10.

  Olchowiec

  Ryszard Stopa

  Wiejski Dom Kultury

  06.02.2015 r.
  g. 16:00

  11.

  Olchowiec Kol.

  Marek Pękala

  Mieszkanie sołtysa

  03.02.2015 r.
  g. 9:00

  12.

  Pniówno

  Franciszek Kapeluszny

  Wiejski Dom Kultury

  30.01.2015 r.
  g. 14:00

  13.

  Syczyn

  Alicja Struszewska

  Budynek byłej szkoły

  01.02.2015 r.
  g. 14:00

  14.

  Święcica

  Marian Świetlicki

  Szkoła Podstawowa w Święcicy

  04.02.2015 r.
  g. 13:00

  15.

  Terenin

  Janusz Świetlicki

  Mieszkanie sołtysa

  04.02.2015 r.
  g. 11:00

  16.

  Tarnów

  Rafał Woliński

  Mieszkanie sołtysa

  10.02.2015 r.
  g. 14:00

  17.

  Wierzbica

  Kacper Spadło

  Wiejski Dom Kultury

  07.02.2015 r.
  g. 16:00

  18.

  Wólka Tarnowska

  Helena Mazurek

  Świetlica OSP

  28.01.2015 r.
  g. 13:00

  19.

  Władysławów

  Aleksandra Wolanciuk

  Mieszkanie sołtysa

  02.02.2015 r.
  g. 10:00

  20.

  Wierzbica-Osiedle

  Marian Łukasik

  Świetlica UG

  05.02.2015 r.
  g. 16:00


  Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich

 • 20.01.2015 r.

 • 07.01.2015 r.

  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.

  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.


  Komunikat
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 20 października 2014 r.

  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.


  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3. • 05.01.2015 r.
  Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach jak niżej, na terenie Gminy Wierzbica stanowiących własność uregulowaną w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

  Działka nr 609/17 o powierzchni 0,1242 ha położona w m. Wierzbica - Osiedle
  KW 51256, przeznaczenie w planie - zabudowa jednorodzinna,
  cena wywoławcza - 27.969,00 zł, wadium - 2.238,00 zł


  Działka nr 13/2 o powierzchni 0,3988 ha położona w m. Werejce
  KW 34137, przeznaczenie w planie - uprawy polowe,
  cena wywoławcza - 6.369,00 zł, wadium - 510,00 zł

  Przetarg odbędzie sięw dniu 6 lutego 2015 roku o godzinie 9:00 dla działki 609/17,
  dla działki nr 13/2 o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1

  Pełna treść ogłoszenia


 • 05.01.2015 r.
  Urząd Gminy Wierzbica informuje, że w miesiącu styczniu odpady będą odbierane w następujacych terminach:

  PONIEDZIAŁEK 26.01.2015 r. odbiór odpadów z miejscowości: Busówno, Busówno - Kolonia, Buza, Helenów, Kamienna Góra, Kozia Góra, Ochoża, Ochoża - Pniaki, Olchowiec, Olchowiec - Kolonia, Pniówno, Staszyce, Święcica, Terenin, Wierzbica, Wierzbica - Osiedle

  WTOREK 27.01.2015 r. odbiór odpadów z miejscowości: Bakus - Wanda, Karczunek, Syczyn, Tarnów, Werejce, Wólka Tarnowska, Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów

  ŚRODA 28.01.2015 r. odbiór odpadów od firm - nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica

  W przypadku nieodebrania odpadów przez firmę odbierającą prosimy o kontakt telefoniczny (82) 569 32 24

 • 02.01.2015 r.
  W dniu 31 grudnia 2014 r. zawarto umowę nr 16/2014 na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica" z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm.
  Wartość umowy: 698.770,80 zł brutto.

  Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wierzbica • 02.01.2015 r.
  W dniu 30 grudnia o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne . Na spotkanie zostali zaproszeni radni, sołtysi, przedstawiciele placówek oświatowych, bibliotek, oraz domów kultury, a także księży z tutejszych parafii i przedsiębiorcy z terenu Gminy Wierzbica. (czytaj dalej ...)

 • 02.01.2015 r.
  30 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas sesji Wójt Gminy - Andrzej Chrząstowski przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. Ponadto Rada Gminy wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok, oraz wieloletniej prognozie finansowej. (czytaj dalej ...)

 • 02.01.2015 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze świątecznym numerem Biutetynu Informacyjnego "Nasza Wierzbica" .


 • 22.12.2014 r.


 • 17.12.2014 r.
  W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wierzbica".
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór , transport i zagospodarowanie z każdego miejsca bez względu na występujące warunki atmosferyczne wskazanych w opisie zamówienia pełnej masy odpadów komunalnych zmieszanych i gromadzonych selektywnie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm .), oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy , zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwalą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXlV/396/2012 z dnia 30.07.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 , oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wierzbica.

  Termin składania ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ulica Włodawska 1, 22-150 Wierzbica - SEKRETARIAT URZĘDU

  Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Wierzbica • 11.12.2014 r.
  W dniu 9 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella oraz Wójt Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 11.12.2014 r.
  Działając na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie zawartego w Postanowieniu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zwołania sesji rad w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i Prezydenta Miasta Chełm, w dniu 9 grudnia b.r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się II sesja Rady Gminy Wierzbica.
  Czytaj dalej ...


 • 10.12.2014 r.
  Wójt Gminy Wierzbica, Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy oraz Wiejski Dom Kultury Wierzbicy organizuje ŚWIĄTECZNY KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY w dniu 21 grudnia 2014 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy w godz. 13.00 - 17.00.
  Regulamin kiermaszu świątecznego
  Karta zgłoszenia na kiermasz świąteczny Więcej ...

 • 09.12.2014 r.
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w ramach projektu pn. TAK dla ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało cykl warsztatów których celem było podniesienie kompetencji uczestników z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Działania warsztatowe zostały wsparte wizytami studyjnymi do przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w regionie. Uczestnicy odwiedzili Krainę Rumianku w Hołownie oraz Dom Nasutów. Oprócz tego zorganizowano konkurs, którego celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne, które mogłyby funkcjonować w gminie Wierzbica. Powstały 4 koncepcje działań przedsiębiorstw takich jak np. pierogarnia, wioska nowych możliwości, pasieka i bajkolandia. • 02.12.2014 r.
  W dniu 1 grudnia b.r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się I sesja Rady Gminy Wierzbica. Podczas sesji wręczono zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym VII kadencji. Więcej ...

 • 01.12.2014 r.
  Wyniki wyborów Wójta Gminy Wierzbica:
  Frekwencja:


 • 01.12.2014 r.
  Ukazał się folder promocyjny ukazujący wizerunek gminy, promujący walory turystyczno-rekreacyjne. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.
  Folder wykonany został w ramach projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
  Projekt: "Promocja walorów turystycznych Gminy Wierzbica" współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Po zapoznaniu się z publikacją, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. • 28.11.2014 r.
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym o Gminie Wierzbica.
  .

 • 24.11.2014 r.

  Informacja o działalności Gminy Wierzbica w latach 2010 - 2014

  I. Zadania inwestycyjne
  W trakcie trwania obecnej, kończącej się kadencji władz samorządowych na terenie tut. Gminy wykonano wiele inwestycji, przy znaczącym udziale ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy unijnych. Poczyniono również przygotowania pod przyszłe zadania, opracowując dokumentację techniczną i występując o ich dofinansowanie z różnych programów pomocowych.
  W poszczególnych latach wykonane zostały następujące inwestycje:

  Budowa systemu poboru i dystrybucji wody na terenie gminy Wierzbica Etap II, Etap III. ( termin realizacji 2010-2011)
  Etap II - budowa sieci wodociągowej w m. Olchowiec, Olchowiec Kolonia, Święcica, Helenów, Terenin, Buza. - łączna długość sieci wodociągowej 35.941 mb., przyłącza szt. 231, pompownie wody 2 kpl.;
  Etap III - budowa sieci wodociągowej w m. Bakus Wanda, Wólka Tarnowska, Wygoda, Tarnów, Karczunek - łączna długość sieci wodociągowej 27.075 mb., przyłącza szt. 115, modernizacja ujęcia wody - 1 kpl.
  Była to największa inwestycja gminy o całkowitej wartości 7 876 983 zł. na realizację której, uzyskano wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4 000 000 zł. Po wykonaniu tego zadania cały teren tut. Gminy został w całości wyposażony w sieć wodociągową.

  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Wierzbica-Osiedle poprzez przebudowę chodników wraz z budową oświetlenia ulicznego
  W ramach inwestycji dokonano: wymiany chodników, obrzeży i krawężników betonowych. Ustawiono bariery bezpieczeństwa oraz elementy małej architektury. Przebudowano linię energetyczną a także oświetleniową z jednoczesnym ustawieniem słupów oświetleniowych na ulicach Chełmskiej, Lubelskiej, Leśnej i Włodawskiej. Wartość tego zadania to kwota 1 043 075 zł. przy dofinansowaniu w wys. 500 000 zł. z PROW.

  Wykonanie prac związanych z realizacją projektu p.n. "E - powiat chełmski- rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim", z udziałem tut. Gminy. Projekt ten był realizowany w porozumieniu z innymi gminami z powiatu chełmskiego oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie, który był jego koordynatorem i liderem. Realizowany był głownie w 2011 r. po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 580 075 zł. Udział tut. gminy w tym projekcie zamknął się kwotą 506 282 zł, przy uzyskanym dofinansowaniu ze środków UE w wys. 85 % w kwocie 430 340 zł, i udziale środków własnych - 15% w kwocie 75 942 zł.

  Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Wierzbica
  W ramach tej inwestycji wykonane zostały następujące prace: dokonano rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o część sanitarną i strefę wejściową z przebudową dachu nad częścią istniejącą budynku, wymieniono istniejące ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, wykonano remont wjazdu na posesję, utwardzono teren w formie placu manewrowego, zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i opasek odwadniających.
  Wartość realizowanego zadania stanowi kwotę 696 461 zł. przy dofinansowaniu w kwocie 500 000 zł z PROW.

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Ecolo-Chief o przepustowości Qśrd.=300m3/d w m, Busówno Kolonia wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres projektu obejmował: przebudowę obiektów części mechanicznej oczyszczalni oraz budowę obiektów nowej części biologicznej, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, zasilanie i instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków do odbiornika. W ramach projektu zakupiony został także ciągnik, przyczepa oraz przyczepa z beczką asenizacyjną.
  Wartość tego przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4 449 655 zł, a uzyskane dofinansowanie z PROW to kwota 1 234 594 zł.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wierzbica-Osiedle, ulica Ogrodowa
  W wyniku realizacji zadania wybudowano 802 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 w miejscowości Wierzbica-Osiedle w części usługowej osiedla. Inwestycja sfinansowana została z budżetu gminy, a jej wartość wyniosła kwotę 158.000 zł.

  Rozbudowa cmentarza komunalnego
  Wykonane zostały prace związane z wymianą odpowiednich gruntów niezbędnych do urządzenia kolejnej części cmentarza komunalnego. Po uzyskaniu przez gminę statusu właściciela tych gruntów, teren całego cmentarza został ogrodzony, wykonano nową bramę wjazdową wraz z furtką od strony drogi gminnej, wybudowane też zostały nowe grobowce.

  Remont budynku gminnego przedszkola
  Ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym mieści się gminne przedszkole, wystąpiła konieczność przeprowadzenia w tym obiekcie niezbędnych prac remontowych. W ramach tych robót została wymieniona stolarka okienna ( 13 szt. okien), parapety zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi wejściowe, poprawiono wystrój sanitariatów, wykonano malowanie wnętrz wszystkich pomieszczeń przedszkola.

  Remont w budynku Urzędu Gminy
  W budynku Urzędu Gminy przeprowadzono remont sanitariatów, dostosowując je zarazem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono niedrożne przewody kanalizacyjne, przebudowano wnętrza, położona została nowa glazura i terakota, uzupełniono wyposażenie sanitariatów. Ponadto, w roku bieżącym wykonano remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, dostosowując ją do współczesnych wymogów, które umożliwia prowadzenie szkoleń, spotkań, narad , czy też sesji Rady Gminy bądź sołtysów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

  Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno
  W ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina zrealizowała zadanie p.n. "Budowa centrum rozwoju i promocji lokalnych produktów i usług w miejscowości Busówno". W oparciu o istniejący budynek remizy OSP powstała baza do spotkań gastronomicznych, szkoleń, zebrań wiejskich i rekreacji.
  Wartość zadania stanowiło kwotę 1 020 000 zł brutto a dofinansowanie z PROW wyniosło 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

  "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn".
  Zadanie to jest obecnie realizowane w ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie". Oprócz przebudowy i remontu świetlicy wybudowane zostanie także przyłącze sanitarne wraz ze zbiornikiem na ścieki, boiska do piłki plażowej, plac zabaw z siłownią zewnętrzną, ogrodzenie oraz utwardzenie terenu.
  Koszt całej operacji wraz z remontem pomieszczeń na potrzeby miejscowej jednostki OSP, określono na kwotę 690 632 zł. a dofinansowanie z PROW wyniesie 116 000 zł.

  Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wierzbica.
  Po raz kolejny gmina realizowała projekty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami niebezpiecznymi, t.j. zagospodarowanie odpadów z wyrobów zawierających azbest. Zadania te polegały na nieodpłatnym odbiorze od właścicieli nieruchomości z terenu gminy płyt eternitu pochodzących z rozbiórek dachów, składowanych dotychczas na posesjach. W ramach tych zadań zebrano i przekazano do utylizacji łącznie 160,1 ton odpadów zawierających azbest.
  Zadania te o łącznej wartości 47 292 zł sfinansowano w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W celu poprawy warunków lokalowych istniejącego gminnego przedszkola oraz stworzenia możliwości ubiegania się o pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych, Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę gminnego przedszkola w m. Wierzbica-Osiedle. W nowym budynku mają znaleźć się 4 sale przedszkolne dla 75 dzieci oraz 1 sala żłobka przeznaczona dla 15 dzieci. Koszt opracowania dokumentacji w wys. ok. 40 tys. zł. sfinansowany będzie z budżetu gminy.

  II. Remonty i modernizacje dróg gminnych

  Remonty dróg gminnych realizowano w oparciu o plany remontów dróg gminnych, opracowywane na podstawie wniosków z zebrań wiejskich oraz zgłoszonych przez radnych na sesjach Rady Gminy interpelacjach.

  Największą inwestycją drogową w 2011 r. była przebudowa drogi gminnej w Święcicy o długości 1200 mb.(od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania za Szkołą Podstawową, koło P. Gryglewskiego). Dotychczasowe utwardzenie z płyt zamieniono na nawierzchnię asfaltową, co w zdecydowany sposób poprawiło warunki przejazdu większości mieszkańców tej miejscowości oraz dowożenie dzieci do Szkoły.
  Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, której koszt zamknął się kwotą 524 901 zł., przy dofinansowaniu w 50% z budżetu państwa.

  Zmodernizowano również drogę w Chylinie Małym o długości 950 mb. poprzez wyrównanie podbudowy i utwardzenie nawierzchni asfaltem. Inwestycja ta o wartości 172 685 zł. sfinansowana została z budżetu gminy, przy dofinansowaniu 30% z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

  Przebudowano odcinek ul. Szkolnej w m. Wierzbica-Osiedle, na długości 120 m. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu Gminy.
  Dokonywano bieżących remontów dróg, utwardzając je gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 1 095 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg używana była równiarka, która przepracowała łącznie 166 godz.

  Największą inwestycją drogową w 2012 r. była modernizacja drogi gminnej w Wólce Tarnowskiej, która została zrealizowana w miesiącu październiku. W ramach tej modernizacji dokonano utwardzenia tłuczniem drogi przebiegającej przez wieś o łącznej długości 1,6 km. Wartość tej inwestycji zamknęła się w kwocie 180.219,60 zł, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 60.000 zł.

  Wykonywane były bieżące remonty dróg, poprzez utwardzanie ich gruzem recyklingowym. Na wykonanie tych prac zakupiono 978 ton tłucznia o zróżnicowanej granulacji przeznaczając go na poszczególne odcinki drogowe. Do rozkładania gruzu i wyrównywania dróg wynajęto równiarkę, która przepracowała łącznie 163 godzin. Ponadto, tut. gmina w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chełmie partycypowała w kosztach remontu i przebudowy drogi powiatowej Nr 1801L relacji Bakus-Wanda - Bekiesza. Na utwardzonym skrawanym asfaltem odcinku drogi, koszty pracy sprzętu (rozścielacza i walca drogowego) poniosła gmina w kwocie 31 128 zł. W 2012 r. powiat zakupił też tłuczeń z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi przebiegającego przez wieś. Zakup ten współfinansowała gmina w kwocie 73 656 zł, a roboty drogowe wykonane zostały roku następnym.

  W 2013 r. tut, Gmina zrealizowała drogowe zadanie inwestycyjne p.n. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841 oraz drogą powiatową nr 1805L w miejscowości Pniówno".
  W ramach realizacji tego zadania na drodze gminnej o długości 1 350 mb. w Pniównie wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego.
  Koszt tego przedsięwzięcia to - 419 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie - 214 420 zł ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

  Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem drogowym była "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Święcica".
  Zadanie to polegało na utwardzeniu drogi gminnej za pomocą kruszywa łamanego na odcinku 732 mb.
  Wartość zadania to kwota 130 000 zł, a pozyskane dofinansowanie w kwocie 60 000 zł pochodziło ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Poza tym, wykonywane były bieżące remonty dróg, w tym dokonywano ich utwardzenia gruzem recyklingowym. W tym celu zakupiono 738 ton tłucznia. Do rozkładania gruzu oraz wyrównywania dróg gruntowych wykorzystano wynajętą równiarkę, która przepracowała łącznie 102 godz.

  W bieżącym roku wiodącą inwestycją drogową jest "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką i drogą powiatową wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej".
  Zakres robót przewidywał na odcinku drogi o dł. 2,5 km, m.in.:
  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej,
  - wykonanie poboczy gruntowych i z kruszywa łamanego po obu stronach jezdni,
  - oznakowanie pionowe i poziome.
  Wartość inwestycji - 950 tys. zł. przy 50% dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin zakończenia robót przewidziano na dzień 30 października 2014 r.

  Innym zadaniem z zakresu poprawy przejezdności dróg gminnych jest obecnie realizowana "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 104538L w Wólce Tarnowskiej Etap II", z terminem wykonania do dnia 30 października 2014 r. W ramach tej modernizacji wzmocnieniu ulegnie istniejąca konstrukcja z piasku poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na dalszym odcinku drogi. Wykonane zostaną również pobocza gruntowe, wraz z uzupełnieniem ubytków. Inwestycja ta o wartości 280 000 zł, będzie dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

  Inne działania i wydarzenia

  W ramach programu LEADER za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie" uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - utworzenie placu zabaw w m. Wólka Tarnowska, koszt którego stanowił kwotę 32 785 zł, przy kwocie refundacji 19 092 zł:
  - utworzenie placu zabaw w m. Olchowiec. Całkowita kwota projektu to - 24 439 zł, a kwota dofinansowania - 20 326 zł.
  - utworzenie placu zabaw w m. Pniówno. Całkowita kwota projektu to - 29 273 zł, a kwota dofinansowania wyniosła - 24 084 zł.

  Zrealizowano również projekt p.n. "Wyposażenie wiejskiego Domu Kultury w Wierzbicy w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-prezentacyjny" .
  Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę -15 024 zł, przy dofinansowaniu - 9 772 zł.

  Ponadto we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wierzbicy, złożono trzy wnioski do Lokalnej Grupy Działania Polesie, i uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:
  - "Piknik rodzinny -spotkanie kultur",
  - "Promocja walorów turystycznych gminy Wierzbica",
  - "Na Wierzbicką nutę" - zakup asortymentu muzyczno-prezentacyjnego" na łączną kwotę 103 453 zł.

  Dzięki współpracy z firmą Orlen Upstream urządzono plac zabaw przy gminnym przedszkolu w Wierzbicy-Osiedle. Przedsięwzięcie to o wartości 20 000 zł. zostało sfinansowane ze środków Fundacji "ORLEN - DAR SERCA".

  W 2013 r. kontynuowana była realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" współfinansowanego przez Unię Europejską. W ramach projektu 70 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność otrzymało komputery oraz bezpłatny dostęp do Internetu i niezbędne oprogramowanie. Obecnie trwa realizacja III edycji projektu, w ramach którego zaplanowana jest dostawa kolejnych 100 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Wierzbica.

  W ubiegłym roku zrealizowany został projekt p.n. "Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica", w ramach którego przeprowadzono szkolenia na terenie gminy dla 20 osób. Wartość projektu to 49.970,00 zł, bez wkładu własnego, sfinansowany ze środków programu Kapitał Ludzki.

  W ramach partnerstwa z powiatem chełmskim oraz gminami: Ruda-Huta, Sawin oraz Siedliszcze tut. Gmina realizowała finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt p.n. "Lepszy Urząd" w zakresie doskonalenia zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz specjalistycznych szkoleń dla pracowników, zakupione zostały publikacje książkowe z zakresu obowiązujących przepisów prawnych, wykonane zostało nowe oznakowanie Urzędu wraz z tablicami informacyjnymi oraz ekranami monitorowymi. Zakupiono i wdrożono oprogramowania komputerowe z zakresu informacji prawnej, ewidencji dróg gminnych i ewidencji środków trwałych.
  Wartość całego przedsięwzięcia w kwocie 1 823 896 zł. nie wymagała udziału własnego partnerów.

  Również placówki oświatowo-wychowawcze aktywnie zabiegały o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. na n/w projekty:
  - w szkołach podstawowych zrealizowano projekt p.n. "Szansa na lepszą przyszłość", w zakresie "Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Na realizację projektu samorząd pozyskał fundusze w wysokości 85 756 zł.;

  - w ramach programu "Radosna szkoła" zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw za 6 000 zł dla Szkoły Filialnej w Wolce Tarnowskie;

  - uzyskano dotację na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 54 648 zł, którymi objęto łącznie 132 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Dzięki udzielonej dotacji w Gminnym Przedszkolu w Wierzbicy rozszerzono ofertę edukacyjną o zajęcia logopedyczne, plastyczne i komputerowe oraz język angielski.

  - projekt "Lepszy Start" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Święcicy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, na realizację którego, pozyskano kwotę 109 233 zł.

  Obecnie Gmina uczestniczy w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", którego realizacja zakończy się w 2015 r. Całkowita wartość projektu (bez udziału własnego gminy) stanowi kwotę 305 445 zł., z czego 190 798 zł. przypada na wydatki inwestycyjne, w tym przede wszystkim wykonanie 3 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wierzbicy, Święcicy i filii w Wólce Tarnowskiej.

  W grudniu 2013 r. Gmina Wierzbica zakupiła samochód osobowy (bus) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym: osób na wózku inwalidzkim). Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70.000zł.

 • Archiwum aktualności